Articles by edi

No Picture

Niedokrwistość Hemolityczna Z Przeciwciałami Typu Ciepłego

Rozpoznanie niedokrwistości hemolitycznej ustala się na podstawie przebiegu klinicznego i typowych dla niedokrwistości hemolitycznej objawów oraz wyników badań dodatkowych (oprócz obniżonego poziomu hemoglobiny obserwuje się wzrost ilości retikulocytów, zwiększenie stężenia bilirubiny pośredniej, skrócony czas przeżycia…


No Picture

Autosomalna Dominująca Wielotorbielowatość Nerek

Autosomalna dominująca wielotorbielowatość nerek przebiega początkowo bez żadnych objawów klinicznych. Obraz chorobowy jest skryty, pierwszymi symptomami są dolegliwości bólowe okolicy lędźwiowej, które rozwijają się w następstwie znacznego ucisku torbieli i samych nerek. Ten objaw kliniczny…